Jdi na obsah Jdi na menu
 


NEJVĚTŠÍ BOHATSTVÍ

29. 1. 2009

NEJVĚTŠÍ BOHATSTVÍ

Lidé cht

ějí být bohatí a úspěšní. Nedaří se jim

většinou své sny naplnit, protože se spojili

s duchem tohoto světa a s ďáblem. Tento svět

neřídí člověk, ale duchovní mocnosti. Duchovní

svět je nadřazený nad tímto hmotným světem.

Z toho vyplývá, že s kým se člověk spojí, takový

bude i v budoucnu. Bude sklízet to, co zasel.

Bůh se dává poznat lidem skrze svého Syna Ježíše

Krista. Když lidé nepochopí, že existuje duchovní

svět, který řídí tento hmotný svět, budou stále

v otroctví zlých mocností a sil. Filosofie tohoto

světa je zajistit si bohatství a štěstí v tomto

pozemském životě. Co na to říká Písmo?

Lukáš 12:16-25 Pak jim pověděl toto podobenství:

"Jednomu bohatému člověku se na polích hojně

urodilo. Uvažoval o tom, a říkal si: `Co budu dělat,

když nemám kam složit svou úrodu?´ Pak si řekl:

`Tohle udělám: Zbořím stodoly, postavím větší a

tam shromáždím všechno své obilí i ostatní zásoby

a řeknu si: Teď máš velké zásoby na mnoho let;

klidně si žij, jez, pij, buď veselé mysli.´

Ale Bůh mu řekl: `Blázne! Ještě této noci si

vyžádají tvoji duši, a čí bude to, co jsi

nashromáždil?´ Tak je to s tím, kdo si hromadí

poklady a není bohatý před Bohem." Svým

učedníkům řekl: "Proto vám pravím: Nemějte

starost o život, co budete jíst, ani o tělo, co budete

mít na sebe. Život je vždycky víc než pokrm a tělonež oděv. Všimněte si havranů: nesejí, nežnou,

nemají komory ani stodoly, a přece je Bůh živí. Oč

větší cenu máte vy než ptáci! Kdo z vás může jen o

ď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat?

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář