Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ježíš Kristus zemřel za tebe, ...

25. 1. 2009

Ježíš Kristus zemřel za tebe,

abys dostal věčný život

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věč

.

Jan 3:16

Předpokladem pro záchranu člověka je poslušný a poučitelný duch. Žijeme v době vzpoury a rebelie proti Bohu. Duch vzpoury a neposlušnosti přišel do světa skrze neposlušnost prvních lidí Adama a Evy, kteří neposlechli svého Stvořitele a nevěřili Jeho slovu o smrti, když budou jíst ze zakázaného ovoce. Bůh řekl prvním lidem, že mohou žít v ráji v blahobytu, v Božím požehnání. Cena za tento šťastný a dobrý život byla poslušnost Bohu, ochota nechat se vyučovat a jednat v souladu s Jeho vůlí. První lidé Bohu nevěřili, že by se mohlo naplnit v jejich životě zlo, když by jedli ze zakázaného ovoce. Zlo existovalo před stvořením člověka, ale protože člověk žil v dokonalé harmonii s Bohem a pod Jeho ochranou, nemohlo zlo člověku nic učinit. Adam musel jen věřit, že existuje a že se mu může vyhnout, když bude poslouchat Boha. Adam podcenil následky, svého špatného rozhodnutí.

Většina lidí nepřemýšlí o následcích, když dělá něco špatného. Bůh nazývá zlé jednání a všechny skutky vykonané v rozporu s Boží vůlí - hříchem. Hřích působí v člověku jako návyková pomalá droga. Když člověk poprvé zhřeší, má velké výčitky, ale když zjistí, že nepřichází hned trest, pokračuje v dalších zlých skutcích. Pak jsou výčitky svědomí stále menší. Nakonec už ani neví co je dobré, co špatné, co je ještě legální a co není.

Jeho schopnost rozpoznávání dobra a zla se otupí natolik, že mnoho lidí dnes nepovažuje hříchy za něco špatného. Za neodpuštěný hřích však Bůh odsoudí člověka k věčné smrti.

Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu. Římanům 6:23

Proto v posledním čase poslal Bůh svého jednorozeného Syna Ježíše Krista, aby lidem vysvětlil, jak se mohou zachránit. Záchranu si člověk nemůže zasloužit, ale pouze v pokoře přijmout jako milost - amnestii, kterou Bůh nabízí lidem, když lidé uznají svůj vlastní pád a soud nad sebou. Kdo se takto pokoří před Bohem a uzná, že si nezaslouží věčný život, pak ho Bůh omilostní a dá mu skrze víru v Ježíše Krista věčný život. Ježíš přišel na svět, aby zmařil činy ďáblovy. Od začátku své služby volal lidi k obrácení a k pokání ze svých hříchů, všem lidem pomáhal a činil divy a zázraky, uzdravoval nemocné a vymítal démony z lidí. Nepřišel na svět, aby lidi odsoudil, ale aby je zachránil. Ježíš Kristus není tvůj nepřítel. Satanovi se podařilo ovládnout myšlení mnohých lidí a zpřevracet skutečné hodnoty. Jednou z jeho lží je myšlenka, že když člověk uvěří v Ježíše Krista a podřídí se Jeho vůli, že pak bude nesvobodný. Sám satan je zloděj a vrah, zotročovatel národů a násilník. Ježíš Kristus se nikdy tak nechoval a nechová jako satan a vždycky ponechává člověku svobodnou vůli k rozhodnutí. Satan zotročuje lidi i proti jejich vlastní vůli. Vytvořil v dějinách takové systémy, které mnozí lidé nechtěli a přesto je museli respektovat pod hrozbou perzekucí, vězení, nebo smrti. Byly otrocké řády a násilnické systémy, které nedovolovaly lidem žít svobodně. Satan se v dějinách vždycky snažil uchopit moc pomocí hříšných lidí. Není Boží vůlí, aby lidé žili pod nadvládou zlých a nespravedlivých lidí. Tito lidé sledují své sobecké zájmy a pro jejich uskutečnění, pokud mají moc, utlačují celé národy - viz války. Bůh ponechá tento stav ve světě až do určitého času, až se naplní míra zla, kterou už Bůh nebude tolerovat. Kvůli těm lidem, kteří chtějí žít spravedlivým a pokojným životem ještě nesoudí zemi a povolává je do svého království.

Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. 2 Petrův 3:9

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář