Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kdo je Duch svatý?

10. 3. 2009

Kdo je Duch svatý?

 Otázka: Kdo je Duch svatý?

Odpoveď:
Je množství nesprávných názorů o totožnosti Ducha svatého. Někteří jej vnímají jako mystickou sílu. Jiní Svatého Ducha chápou jeko neosobní moc, kterou dává Bůh k dispozici následovníkům Krista. Co říká Bible o totožnosti Ducha svatého? Jednoduše řečeno – Bible říká, že Svatý Duch je Bůh. Bible taky říká, že Svatý Duch je osoba, bytost s myšlením, city i vůlí.

Skutečnost, že Svatý Duch je Bůh je jasně ukázána na mnoha místech v Písmu, včetně Skutků 5:3-4. Na tomto místě Petr vyčítá Ananiáši, proč lhal Duchu svatému a říká, že nelhal lidem ale Bohu. Je to jasné vyhlášení, že lhaní Duchu svatému je lhaním Bohu. Že Duch svatý je Bůh, můžeme vědět také z toho, že má rovněž vlastnosti Boha. Kupříkladu v Žalmu 139:7-8 je napsáno, Svatý Duch je všudepřítomný. „Kam odejdu před tvým Duchem, kam uprchnu před tvou tváří? Zamířím-li k nebi, jsi tam, a když si ustelu v podvětí, také tam budeš.” V 1.Korintským 2:10 vidíme, že Svatý Duch je i vševědoucí. „Duch totiž zkoumá všechno, i hlubiny Boží. Neboť kdo z lidí zná, co je v člověku, než jeho vlastní duch? Právě tak nikdo nepoznal, co je v Bohu, než Duch Boží”.

Že Svatý Duch je osoba, můžeme vědět také z toho, že má mysl, cit i vůli. Svatý Duch myslí a poznává. (1.Korintským 2:10) Svatý Duch může být zarmoucen (Efezským 4:30). Duch se za nás přimlouvá (Římanům 8:26-27). Svatý Duch dělá rozhodnutí podle své vůle (1.Korintským 12:7-11). Svatý Duch je Bůh, třetí osoba Trojice. Svatý Duch, Bůh, působí jako Utěšitel a Rádce, kterého Ježíš zaslíbil (Jan 14.16,26; 15:26).

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář