Jdi na obsah Jdi na menu
 


LHANÍ BŮH NENÁVIDÍ

9. 10. 2009

LHANÍ BŮH NENÁVIDÍ

Průměrný člověk prý podle výzkumů zalže třikrát až čtyřikrát za den a že asi 10% konverzace mezi partneryv manželství jsou lži . Mezi páry které spolu chodí , lhaní stoupá na 30% (když ptáčka lapají -"pěkně mu zpívají).Nezáleží na tom , jestli člověk pravdu překrucuje nebo komolí , nezáleží na tom , jestli jde o lež , která je černá neno bílá nebo "milosrdná" , jestli jde o lež , při níž se informace přidávají , nebo takovou , při níž se informace vypouštějí , jestli je lež velká nebo malá .

Jisté však je , že lhář druhého uvádí mimo realitu a tím mu ubližuje a způsobuje škodu jenom proto aby před ním vapadal lépe než jaká je realita a nebo aby získal pro sebe nějakou jinou výhodu na úkor druhého !

A jelikož se jedná o zlo od "Zlého" , tak Bůh lhaní nenávidí :

-

A proto je Bůh vydal v žádostech jejich srdce nečistotě, aby navzájem zneuctívali svá těla,

ty, kteří zaměnili Boží pravdu za lež a ctili stvoření a sloužili mu raději nežli Stvořiteli, který je požehnaný na věky. Amen. Ř 1,24-25

-Jestliže se totiž mou lží rozhojnila Boží pravda k jeho slávě, proč jsem tedy ještě souzen jako hříšník?

A proč neříci: "Čiňme zlé věci, aby přišly dobré," jak nás pomlouvají a jak někteří tvrdí, že my říkáme? Jejich odsouzení je spravedlivé. Ř 3,7-8

-Proto odložme lež a mluvme každý se svým bližním pravdu, neboť jsme údy jedni druhých. Ef 4,25

-A proto na ně Bůh pošle mocné působení bludu, aby uvěřili lži a aby všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale našli zálibu v nepravosti, byli odsouzeni. 2te 2,11

-Pokrytecky mluví lež, mají cejchované svědomí, brání lidem vstupovat do manželství, přikazují zdržovat se pokrmů, které Bůh stvořil, aby je ti, kdo věří a poznali pravdu, s vděčností užívali. 1tm 4,2

-Nenapsal jsem vám proto, že neznáte pravdu, ale protože ji znáte a protože žádná lež není z pravdy.1j 2,21

-Ale ve vás zůstává to pomazání, které jste přijali od něho, a nepotřebujete, aby vás někdo učil, ale jak vás to pomazání učí o všech věcech (a je pravdivé a není lež) a jak vás naučilo, tak zůstávejte v něm. 1j 2,27

-Přenesou do něj slávu a čest národů, avšak rozhodně do něj nevejde nic znečišťujícího ani působícího ohavnost a lež, ale jen ti, kteří jsou zapsáni v Beránkově knize života. Zj 21,27

-Venku však zůstanou psi, čarodějové, smilníci, vrahové, modláři a každý, kdo miluje a provozuje lež. Zj 22,15

Boží slovo je pravda , proto mluvte pravdu , protože mimo to , že je to Boží přikázání , se může zdát , že lež se stará o přítomnost , ale NEMÁ ŽÁDNOU BUDOUCNOST !

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář