Jdi na obsah Jdi na menu
 


BOŽÍ POŽADAVEK - LÁSKA !

7. 7. 2009

BOŽÍ POŽADAVEK - LÁSKA !

Zasvěcení je prvním krokem na cestě k duchovnímu životu . Duchovní život je to

nejvíce co může člověk na tomto světě dosáhnout . A zasvěcení se v oblasti lásky

a podrobit se Pánu v oblasti lásky je pro věřícího snad nejtěžší .

Láska je zkušební kámen zasvěcení. Je poměrně snadné vydat Pánu svůj čas ,

peníze , majetek , schopnosti a mnoho dalších věcí , ale těžké je obětovat mu svou

lásku . Neobětujeme-li lásku , neobětovali jsme nic !

Pán se nebude dělit o srdce věřícího s nikým a s ničím ! Pán vyžaduje bezvýhrad-

nost . Je to smrtelná rána životu naší duše , který je naprosto zaměřen na naše já .

Pán chce , abychom ho milovali tak , jak chce On . "Miluj Pána , svého Boha , celým

srdcem , celou svou duší a celou svou myslí (Mt 22,37). Slovo celý znamená , že

každá část naší bytosti je vydána Pánu . A On je "žárlivý Bůh"(Ex20,5).

Máme-li nějaké tajné svazky , které ještěnebyly zpřetrhány , jestliže si ve svém srdci

stále ještě šetříme nějakou tu ovci , vola nebo holubičku jako oběť pro Boha , nedo-

žijemese toho , aby se skrze nás projevila moc Ducha Svatého - jako prameny vody

živé !

K čemu je , když stále říkáme"Pane" a dřeme pro něj celý den , a přitom Jej ve svém

srdci nemilujeme ? Kéž máme srdce bezvýhradně pro našeho milovaného Pána !

Měli bychom si uvědomit , že můžeme milovat jen jednu osobu a sloužit jen jednomu

Pánu . Milujeme -li člověka , nemůžeme milovat Boha . Proto musíme zpřetrhat jaký-

koliv i skrytý vztah k člověku .

Božím úmyslem není , abychom nemilovali druhé lidi . Bůh však chce naši lásku řídit .

Chce abychom milovali druhé nikoliv kvůli sobě , ale kvůli Němu a také v Něm !

Naše přirozená dobrota ani naše přirozená špatnost zde nemají místo ! To je život

kříže . Kříž nás vede k Duchu Svatému a Duch Svatý nás vede ke kříži . Měli bychom

projít smrtí na kříži i ve své zkušenosti , abychom mohli začít vztahy nově , v oblasti

vzkříšení !

Bůh působí buď tak , že našesrdce učiní poddajným , nebo nás připraví o to , co milu-

jeme .

Před Božím zrakem je láska , která vychází z našeho já , stejně nečistá jako nenávist .

Proto je-li naše zasvěcené srdce upřimné před Bohem , Bůh nás zbaví všeho , až

nám zbude jen on . Potom už věřící nemiluje to , co milujesám , ale to co chce Bůh ,

aby miloval . Nemiluje sám sebe více než druhé , ale druhé miluje stejně jako sebe .

Jelikož miluje sám sebe v Bohu a pro Boha , miluje v Bohu a pro Boha i dru-

hé . Proto může milovat druhé lidi jako sám sebe ! Amen !!!

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář