Jdi na obsah Jdi na menu
 


DOBRÝ JE JENOM BŮH

3. 5. 2009

 

DOBRÝ JE JENOM BŮH
VŠICHNI KNĚŽÍ MAJÍ VE SVÉM ŽIVOTĚ NAPODOBOVAT MNE
DŮM OD VÝCHODU NA ZÁPAD
Pokoj s tebou. Správně jsi řekla Mému lidu, že veškerá dobrota pochází ode Mne. Jenom Bůh je dobrý a Já Svou dobrotu prokazuji každému stvoření. Doplňuji jejich zásoby, aby jim nic nechybělo. Bohaté jsou Mé hlubiny a bohatá je Má štědrost. Vassulo, Má nadšená vyslankyně, naroubovaná na Mne, přijmi Mého Svatého Ducha a neboj se. Opakuji ti, neboj se světa, toho světa, který se svým odpadlictvím stal světem pohanským. Já jsem Pánem mrtvých i živých, Mým cílem je vzkříšení mrtvých. Mým cílem je obnovit Mou Církev, proto ti ukládám povinnost, povinnost nad tvé prostředky i tvou schopnost, ale nezapomínej, kdo je s tebou. Já jsem s tebou, Já jsem Síla a Moc. Nikdo nemůže říci, že něco z toho, co bylo dodnes vykonáno, pochází od tebe. Od toho, kdo je nicotou, se nedá nic očekávat. Vybral jsem nevědomé dítě, aby všechna díla mohla být vykonána Mnou. Jdi tedy v Mém Jménu, jdi vpřed a hlásej Má Poselství, která jsou léčivým balzámem pro lidstvo. Nenech se znechutit, když jdeš občas proti proudu. Drž se Mne. Stůj pevně, když na tebe přicházejí zkoušky. V boji s odpadlictvím jsi nemusela bojovat sama. Pamatuj, že Já jsem s tebou... a znám ty, kteří jsou Moji Vlastní.Mé Srdce neustále truchlí, když sleduji ty, kteří v Mém Domě postrádají upřímnost a kteří nepracují pro sjednocení data Velikonoc v Mém Duchu. Prosím tě o modlitbu za ně, aby jim Můj Otec mohl udělit dar proměny mysli, aby až se jejich oči otevřou Mému Svatému Duchu, se obrátili a uznali svůj omyl, který jim bránil vidět Pravdu. Modli se za ně, aby je opustil duch pýchy, který je drží daleko od Pravdy, aby byli opět při smyslech. Modli se za ně, abych mohl říci: "Podle jejich lásky teď všichni lidé poznají, že oni jsou opravdu Mými učedníky." Ještě i dnes je však Satan a jeho démoni drží spoutané v jejich nedostatku lásky, neboť láska je rozlišujícím znamením víry. Jak by mohli říci jeden druhému: "Hlásal jsem Radostnou Zvěst po celém světě, pracoval jsem pro jednotu Církve a nyní všechno, co má přijít, je korunou spravedlnosti, kterou mi Pán, můj Bůh, připravil od věčnosti..." vždyť až dodnes neplní své závazky?Všichni kněží Mne musí následovat ve svém životě. Nemluvím o těch, kteří Mne již následují a jsou jako Můj Abel, který se Nám líbil pro své oběti a svou upřímnost. Hovořím o těch, kteří jsou jako Kain, Ezau, Jidáš a zákoníci nebo farizeové. To o nich mluvím, neboť jejich chování je v rozporu s Mými Svatými Pravidly. To kvůli nim musím nadále pít kalich vašeho rozdělení - ten kalich, k jehož pití Mne oni nutí? Až dosud jsem na vás

Ó, Otcovo dítko! Můj plode! město a nevěsto Mého Svatého Ducha, tvoje vůně tě opustila... Vrať se proto ke Mně jako dítě, bude nad tebou Má milost a Můj Svatý Duch třikrát Svatý bude tvým průvodcem a lampou. Proto potřebuji velikou chudobu ducha a překypující velkorysost. Ach..., vlastností dětí je, že jsou chudé v duchu, ale také velkorysé, protože v nich žije Moudrost a je i jejich vůdkyní.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář