Jdi na obsah Jdi na menu
 


TROJÍ DRUH SLUŽEBNÍKŮ(191)

27. 11. 2009

TROJÍ DRUH SLUŽEBNÍKŮ

Skutky 6,4 říkají: „My se však oddáme modlitbě a službě slova.“ Služba, která má lidem posloužit Božím slovem, je známa jako služba slova a lidé, kteří se této službě věnují, se nazývají služebníci slova. Službou se míní práce a služebníkem člověk. Služba slova zaujímá v Božím díle velmi důležité místo. Ohlašování Božího slova a služba tohoto slova lidem se řídí konkrétními principy a Boží služebníci by se měli těmto principům dobře naučit.

Po celý Starý a Nový zákon hovořil Bůh. Hovořil ve Starém zákoně. Hovořil i v Novém zákoně v době Pána Ježíše a skrze církev. Bible nám ukazuje, že nejdůležitějším Božím dílem na zemi je promlouvání jeho slova. Jestliže z jeho díla odstraníme jeho slovo, nezbude z jeho díla prakticky nic. Hlavní součástí jeho díla na tomto světě je jeho mluvení. Bez slova by nebylo žádného díla. Jakmile se jeho slovo odstraní, jeho dílo se vyprazdňuje. Musíme si uvědomit, jaké místo zaujímá Boží slovo v jeho díle. Jakmile z jeho díla odstraníme jeho slovo, dílo přestává. Boží dílo se vykonává prostřednictvím jeho slova. Jeho dílo je vlastně jeho slovo. Jeho dílo se nezabývá ničím než jeho slovem.

Jak Bůh své slovo pronáší? Je úžasné a nebývalé uvědomit si, že Boží slovo se pronáší lidskými ústy. Proto Bible hovoří nejen o Božím slovu, ale i o služebnících slova. Kdyby Bůh všechno své mluvení prováděl přímo, žádných služebníků slova by nebylo potřeba. On se však rozhodl mluvit prostřednictvím člověka. Tím vzniká otázka služebníků. Musíme mít před Pánem jasno, že Boží dílo se vyjadřuje jeho slovem a jeho slovo se pronáší prostřednictvím člověka. To nás okamžitě staví před klíčové místo člověka v Božím díle. Bůh nepronáší své slovo žádnými jinými prostředky než lidskými ústy. On potřebuje služebníky slova a potřebuje lidi k vyjadřování svého slova.

Po celý Starý i Nový zákon nalézáme trojí druh lidí. Jednoduše řečeno, na šíření Božího slova se podílí trojí druh služebníků slova. Ve Starém zákoně se Boží slovo pronášelo skrze proroky, tedy skrze službu proroků. Když byl na zemi Pán Ježíš, Boží slovo se stalo tělem a byla zde služba Pána Ježíše. Ve zbývajícím Novém zákoně se Boží slovo pronášelo skrze apoštoly, tedy skrze službu apoštolů.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář