Jdi na obsah Jdi na menu
 


Čisté oko

25. 11. 2009

Čisté oko

Bible na mnoha místech výslovně hovoří o světle. V Matoušovi 6,22 hovořil Pán Ježíš o světle srdce: „Lampou těla je oko.“ Pán neřekl, že oko je světlem těla, ale že oko je lampou těla. Světlo je Boží, a oko je naše. Světlo souvisí s Bohem, zatímco lampa se týká nás. Světlo je v Božím slově, ale lampa má spojitost s námi. Lampa je místo, kde se uchovává světlo. Jinými slovy, je to místo, kam ukládá své světlo Bůh. Tam také toto světlo zachycujeme a odtud jej vydáváme. Aby v nás mohlo svítit Boží světlo, musíme v sobě mít lampu. Touto lampou je naše oko. „Je-li tvé oko čisté, celé tvé tělo bude plné světla. Ale je-li tvé oko špatné, celé tvé tělo bude tmavé“ (v. 22-23). Aby celé naše tělo bylo plné světla, musí splňovat jednu Pánovu podmínku – naše oko musí být čisté.

Co znamená mít čisté oko? Přestože máme dvě oči, jsou upřeny do jednoho místa; vidí vždy jen jeden předmět. Jestliže jsou naše oči zaměřeny na dvě místa a vidíme dva předměty, nemáme oči v pořádku a náš pohled není jasný. Naše oči nejsou čisté. Aby naše oči viděly čistě, musí být zaostřeny do jednoho ohniska, nikoliv do dvou. Máme-li zachytit záři, musí být přítomno světlo, ale naše oči musí také mít schopnost vidění. Jestliže jsme nikdy neprožili milost ani milosrdenství, nikdy jsme na sobě nezakusili světlo. Avšak nyní, když jsme přijali milost a milosrdenství, světlo se nás dotklo. Další problém se netýká světla, ale našeho oka. Není-li naše oko čisté, nemůžeme přijímat světlo. Oko mnohých lidí není čisté; nevidí jen jednu věc, ale dvě. Někdy vidí jednu věc, jako kdyby to byly věci dvě. Světlo pro ně není jasné. Mohou být i v úplné tmě.

Pán řekl: „Nikdo nemůže sloužit jako otrok dvěma pánům; buď bude totiž jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se k jednomu upne a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu“ (6,24). Mnozí lidé nemají světlo, protože jejich oko není čisté. Jejich oko není čisté, protože se dostatečně nezasvětili Pánu. Co je to zasvěcení? Znamená to sloužit jedině Hospodinu. Člověk nemůže sloužit dvěma pánům. Buď bude totiž jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se k jednomu upne a druhým pohrdne; oběma nemůže sloužit dobře. Nedokáže mezi nimi udržet rovnováhu. Nikdo nedokáže na jedné straně sloužit Bohu, a na druhé straně sloužit mamonu. Každý, kdo se snaží sloužit dvěma pánům, dříve či později zjistí, že jednoho miluje a druhého nenávidí. Buď se musíme Pánu vydat absolutně, nebo budeme zcela sloužit mamonu. Pán řekl, že oko musí být čisté. To znamená, že čistá musí být naše služba a naše zasvěcení. Čistota oka znamená čistotu zasvěcení.

Kéž nám Pán ukáže tento základní princip. Chceme-li číst Bibli, rozumět jejímu učení a přijímat její zjevení, musíme před Pánem splnit jednu povinnost: musíme se mu absolutně zasvětit. Jen to nám osvítí cestu Biblí. Máme-li problém se zasvěcením, máme problém i s viděním. Když máme problém s viděním, znamená to, že náš hlavní problém spočívá v zasvěcení. Musíme získat naprosté přesvědčení, že nikdo nemůže sloužit dvěma pánům.

Druhý pán je zde pojmenován – je to mamon. Mamon znamená peníze a bohatství. Kvůli penězům již bylo zastřeno mnoho biblického světla. Mnoha lidem se světlo Bible zastřelo kvůli mamonu. Mnozí lidé nedokáží spatřit biblickou pravdu, protože mají problém s penězi. Vedle Boha mají peníze a své honby za penězi nejsou ochotni zanechat. Dochází ke konfliktu mezi pravdou a jejich osobním zájmem. Kdyby dokázali odložit svůj osobní zájem a jít za pravdou za každou cenu, byla by pro ně Bible křišťálově jasná. Mnozí lidé se však vzdávají biblického učení, protože mají problém s mamonem. Kdyby se všichni křesťané vypořádali s problémem mamonu, počet poslušných by výrazně vzrostl. Na toto Boží varování musíme dbát. Jakmile si nedáme pozor a jen trochu vyhovíme svému soukromému zájmu, proud Božího světla ustane. Abychom viděli světlo, nemůžeme sloužit mamonu. Nemůžeme mít dva zájmy. Nemůžeme sledovat Boží zájem i svůj zájem. Můžeme se zabývat vždy jen jedním zájmem – Božím zájmem. Jakmile začneme uvažovat o svém vlastním zájmu, budeme mít dva pány, a naše oko přestane být čisté. Člověk s rozdvojenou myslí nemůže studovat Bibli; nemůže ji studovat ani ten, kdo si vyhrazuje oblasti soukromých zájmů. Bibli mohou studovat jen ti, kteří mají čisté oko.

Jak dosáhnout toho, abychom měli čisté oko? Pán řekl: „Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce“ (6,21). Úžasné je, že když mamon ovládneme, nebude nám škodit, ale pomáhat. Máme-li srdce upnuté k mamonu, milujeme peníze, a naše srdce se nedokáže přiklonit k Bohu. Jestliže však dokážeme zvládnout to, čeho si ceníme, budeme schopni řídit i své srdce. Proto se musíme učit zbavovat se toho, co je pro nás cenné. Pán řekl: „Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.“ Když si člověk ukládá poklady u Pána, přejde automaticky na stranu Pána i jeho srdce. Ukládá-li si člověk poklady v nebi, bude jeho srdce v nebi. Kde je náš poklad, tam bude i naše srdce. Bude-li vše, co máme, u Boha, bude automaticky u Boha i naše srdce, a naše oko bude čisté.

Abychom porozuměli Bibli, musíme se zasvětit bez výhrad. Bez zasvěcení naše srdce k Bohu nepůjde. Zvláštní vlastností zasvěcení je, že vede naše srdce k Bohu. Když obětujeme vše Bohu, bude nás naše srdce následovat tam, kde je náš poklad. Zasvěcení může být dvojího druhu. V jednom případě jde srdce jako první. V druhém případě srdce následuje. Někteří lidé zasvětí svůj poklad poté, co bylo zasaženo jejich srdce. Jiní zjistí, že se jejich srdce přidalo, když vydali svůj poklad. Ať se domníváme či nedomníváme, že se naše srdce přidá, musíme se postarat o své zasvěcení. A to, na čem lpíme nejvíce, musí odejít jako první. Měli bychom to vydat ve jménu Pána Ježíše těm, kteří to potřebují. Až své věci odevzdáme, bude naše srdce patřit Pánu. Až vše vydáme Pánu, budeme mít čisté oko.

Až budete naše oko čisté, bude jasné a bude do něj proudit světlo. Pán řekl: „Celé tvé tělo bude plné světla“ (v. 22). Co znamená mít tělo plné světla? Znamená to mít dost světla, aby naše nohy mohly chodit, aby naše ruce mohly pracovat a aby naše mysl mohla přemýšlet. Jinými slovy, znamená to mít světlo ve všech oblastech. Světlo naplňuje naše city, vůli, mysl, lásku, jednání i cestu. Všechno vidíme, protože naše oko je čisté.

Řekli jsme, že Bibli porozumějí jen duchovní lidé. Nyní musíme dodat ještě jednu věc: Bibli mohou porozumět jen ti, kteří se vydali. Jestliže se člověk nevydal, nemůže číst Bibli dobře. Jakmile Bibli otevře, bude narážet na místa, která při zasvěcení nevydal, a zabředne do tmy. Bude-li pokračovat ve čtení, narazí na další nevydané oblasti a znovu bude ve tmě. Jakmile je člověk ve tmě, nemůže doufat, že od Boha něco získá. Člověk musí být Bohu absolutně vydán. Nemůže sloužit na jedné straně Pánu, a na druhé straně si myslet, že může jít svou vlastní cestou. Někteří lidé tvrdí, že upřímně hledají Boží vůli, ale nevědí, co učí Bible. Říkají, že nevědí, v čem tkví jejich problém. To je však výmluva, nikoliv fakt. Člověk neví, protože se nechce vydat Boží cestou. Jestliže to myslí vážně a vydá se Boží cestou, zjistí, že cesta před ním je volná a jasná. Jediným typem člověka, kterému je stále něco nejasné, je člověk, který nemá jasné oko.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář