Jdi na obsah Jdi na menu
 


Diskriminace

10. 3. 2009

Diskriminace

Zákaz diskriminace vychází z principu spravedlivého posuzování člověka podle jeho osobních kvalit a schopností, nikoliv podle příslušnosti k určité skupině. Diskriminace není jen problémem menšin, ale všichni se můžeme stát obětí diskriminace.

Přímá diskriminace
Jednání, kdy je s určitou osobou na základě určitého diskriminačního důvodu zacházeno méně příznivě než se zachází s jinou osobou ve srovantelné situaci.

Nepřímá diskriminace
Jednání, kdy zdánlivě neutrální rozhodnutí, rozlišování nebo postup znevýhodňuje či zvýhodňuje fyzickou osobu vůči jiné na základě rozlišování podle vymezených diskriminačních důvodů. Za nepřímou diskriminaci se nepovažuje, pokud zdánlivě neutrální rozhodnutí, rozlišování nebo postup jsou objektivně odůvodněny cílem a prostředky k dosažení uvedeného cíle jsou přiměřené a nezbytné, nebo pokud u osob se zdravotním postižením je právnická nebo fyzická osoba povinna učinit vhodná opatření k odstranění nevýhod vyplývajících z takového rozhodnutí, rozlišování nebo postupu.

Nepřímá diskriminace z důvodu zdravotního postižení
Nepřímou diskriminací z důvodu zdravotního stavu je i odmítnutí nebo opomenutí přijmout opatření, která jsou v konkrétním případě nezbytná, aby fyzická osoba se zdravotním postižením měla přístup k zaměstnání.

Obtěžování
Jednání, které je druhou fyzickou osobou oprávněně vnímáno jako nevítané, nevhodné nebo urážlivé a jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí.

Sexuální obtěžování
Jakákoliv forma nežádoucího ústního nebo jiného než ústního projevu sexuální povahy, jehož cílem nebo výsledkem je narušení důstojnosti osoby, zejména když se vytváří zastrašující, nepřátelské, ponižující, pokořující nebo urážející prostředí.


Z jakého důvodu může být člověk diskriminován?

rasa nebo etnický původ

pohlaví

věk

zdravotní postižení

sexuální orientace

naboženství nebo víra

národnost

politická příslušnost

a další

V jaké oblasti života může dojít k diskriminaci?

při hledání zaměstnání

v zaměstnání

v povolání, podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

sociální zabezpečení

přiznání a poskytování sociálních výhod

zdravotní péče

vzdělání

přístup ke zboží a službám

přístup k bydlení

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář